Team des Allgemeinen Entschädigungsfonds

Geschäftsleitung

Mag.a Hannah Lessing (Generalsekretärin)
Mag.a Christine Schwab (stv. Generalsekretärin, Leiterin des Allgemeinen Entschädigungsfonds)

Archiv

Walter Amtmann, BA (Leitung)
Julia Marlene Hacker

Auszahlungen

Mag.a Catherine Friedmann
Mag.a Doris Macht (Leitung)

Finanz

Manuela Dorr (Leitung)
Mag.a Judith Pfeffer

Historische Recherche

Dr. Wolfgang Gasser
Dr. Joseph Klement
Mag.a Iris Petrinja, MSc (Leitung)
Sandra Pummer
Albena Zlatanova

IT

Jamel Chaabane, MSc
Ulrich O. Fischer
Dipl. Taís Martí Fusté
Mag. Ing. Tomo Grabovac
Markus Hennebach
Mag. Harald Hubinger
Nikolaij Kreinjobst
Farzad Omid, BSc
Mag. Michael Pisecki (Leitung)
Dr.in Yvonne Schürmann-Zehetner
Ing. Sohrab Shahidi

Juristische Fallbearbeitung und Erbrechtsabteilung

Mag.a Maida Hadzic (stv. Leiterin des Entschädigungsfonds, Antragskomitee)

Kommunikation mit Antragstellenden

Alexandra Berner, B.A.
Mag.a Catherine Friedmann
Julia Marlene Hacker
Mag.a Doris Macht (Leitung)
Mag.a Sonja Öhler
Tanja Witzmann

Presse und Medien

Mag.a Iris Petrinja, MSc
Mag. Dr. Peter Stadlbauer (Leitung)

Personal

Mag.a Catherine Friedmann
Mag.a Maria Luise Lanzrath
Dr.in Renate Meissner, MSc (Leitung)
Mag.a Sonja Öhler

Schiedsinstanz

MMag. Klaus Axmann
MMag.a Susanne Helene Betz
Annette Eisenberg, MSc
Sarah Fink BA (Hons), DipTrans IoL
Stefanie Lucas, MA (Leitung, stv. Leiterin des Entschädigungsfonds, Schiedsinstanz)
Mag. Martin Niklas
Mag. Dr. Peter Stadlbauer

Sekretariat

Carina Fürst (Leitung)
Stephanie Mayerhofer, BA
Cornelia Mötz